امروز 20 آذر 1402

معاون استاندار تهران: حریم شهرها قابلیت فعالیت مسکونی ندارد

(12 اردیبهشت 1402 - 13:54:24) معاون استاندار تهران: حریم شهرها قابلیت فعالیت مسکونی ندارد
حریم شهرها و روستاها به هیچ عنوان قابلیت استقرار هیچ فعالیت مسکونی را ندارد و فقط ۹ کاربری مخل آسایش مردم، مجاز به استقرار می‌باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: حریم شهرها و روستاها به هیچ عنوان قابلیت استقرار هیچ فعالیت مسکونی را ندارد و فقط ۹ کاربری مخل آسایش مردم، مجاز به استقرار می‌باشند. طبق مصوبات شورای عالی ترافیک فقط ۹ کاربری که مخل آسایش مردم است از جمله گورستان، غسالخانه، کشتارگاه، ترمینال مسافری، پست‌های برق بزرگ، پست تقلیل فشار گاز، صنوف مزاحم و غیره در حریم شهر مجاز به استقرار می‌باشد.