امروز 20 آذر 1402

پانزده مهر گرامیداشت روز روستا و عشایر

(16 مهر 1402 - 08:54:36) پانزده مهر گرامیداشت روز روستا و عشایر
پانزده مهر در تقویم رسمی کشور به نام روز روستا و عشایر نامگذاری شده است.

عشایر و روستاییان در جامعه ایران، قشری مولد و از ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشورند که روحیه ی تولید و خود اتکایی آنان، پشتوانه‌ ای برای  اقتصاد مقاومتی و نقش مهمی  در ارتقای امنیت کشور دارد.

پانزده مهر با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به نام روز روستا، نامگذاری شد.