امروز 20 آذر 1402

بازدید رئیس شورای اسلامی انباج از پروژه روکش آسفالت

(4 آبان 1402 - 09:10:31) بازدید رئیس شورای اسلامی انباج از  پروژه روکش آسفالت
در ادامه اجرای عملیات روکش آسفالت روستای انباج مهدی چلندری رییس شورای اسلامی انباج از نحوه اجرای پروژه روکش آسفالت در روستا بازدید کرد.

 

در ادامه اجرای عملیات روکش آسفالت روستای انباج مهدی چلندری رییس شورای اسلامی انباج به همراه عباس یافتیان دهیار و مسئول فنی دهیاری از پروژه روکش آسفالت این روستا بازدید کردند.

گفتنی است باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته  ۶ معبر فرعی این روستا شامل ۷هزار متر مربع زیر پوشش آسفالت قرار خواهد گرفت.