امروز 20 آذر 1402
گالری تصاویر
بازدید میدانی دادستان و بخشدار لواسانات از پروژه های ساختمانی روستای انباج

در راستای رسیدگی به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوه روستای انباج صبح امروز دادستان به همراه بخشدار لواسانات از چند پروژه ساختمانی دارای تخلف بازدید کردند.